PKD


Polska Klasyfikacja Działalności

  • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
  • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
  • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych