Oferta


Kim jesteśmy

LONGIN BARTNIK – to pracownia projektowa specjalizująca się w doradztwie energetycznym, opracowywaniu audytów i świadectw energetycznych budynków. Wykonujemy audyty i świadectwa energetyczne budynków skomplikowanych, wyposażonych w zaawansowane systemy techniczne, a także budynków użyteczności publicznej.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny dotyczy termomodernizacji budynków oraz lokalnych źródeł i sieci cieplnych.

Audyt remontowy

Audyt remontowy dotyczy remontów budynków mieszkalnych z uwzglednieniem wymagań energooszczedności.

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej dotyczy przedsiewzięć dla poprawy efektywności energetycznej.

Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w przedsiębiorstwach

Audyty energetyczne i elektroenergetyczne w przedsiębiorstwach dofinansowywane przez NFOŚiGW w ramach programu priorytowego.

Audyt efektywności ekologicznej

Audyt efektywności ekologicznej (porzerzony o miarą efektu ekologicznego projektu).

Charakterystyka energetyczna dla celów projektowych

Charakterystyka energetyczna dla celów projektowych - dokument konieczny w każdym projekcie budowlanym.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej - dokument konieczny dla prawie każdego nowo wybudowanego budynku.

Dokumentacje techniczne obiektów budowlanych

Dokumentacje techniczne obiektów budowlanych - nasze biuro to także standardowe biuro projektowe.

Efekt ekologiczny

Efekt ekologiczny - obliczenia zmniejszenia zanieczyszczenia powietrz atmosferycznego.
 

Doradztwo Majątkowe

Doradztwo Majątkowe - profesjonalne wyceny: nieruchomości, przedsiębiorstw, maszyn i urządzeń, własności niematerialnych i własności intelektualnej.

Dodatkowe Odszkodowanie

Dodatkowe Odszkodowanie OFERTA UZYSKANIA ODSZKODOWANIA OD UBEZPIECZYCIELI ZA SZKODY POWODZIOWE, POŻAROWE I INNE MAJĄTKOWE